KRADANDUM

KRADANDUM2017-10-30T10:41:17+00:00

Project Description

KRADANDUM คือระบบจัดการเรียนรู้อัจฉริยะ ที่ไม่ได้เป็นแค่เพียงระบบทดสอบ และประเมินผลสัมฤธิ์ทางการศึกษาเท่านั้น แต่จะเป็นระบบที่ช่วยครู และโรงเรียนในการปฏิวัติการศึกษาเพราะมีกิจกรรมอื่นที่สามารถทำได้ทั้ง ระบบจัดการการบ้าน ระบบการวิเคราห์ผู้เรียน และรายานผลขั้นสูงซึ่งจะช่วยในการจำแนกและพัฒนานักเรียนได้เป็นรายบุคคล และยังสามารถดึงข้อมูลเพื่อทำการวิจัยในชั้นเรียนได้อีกด้วย นอกจากนี้เราไม่ใช่เป็นเพียงแค่ผู้ให้บริการเท่านั้น แต่เราจะเป็นผู้ช่วยที่ให้การสนับสนุนคุณ รับฟัง และช่วยเสาะหาแนวทางในการแก้ปัญหาเพื่อตอบสนอความต้องการของคุณ รวมถึงมีแผนการพัฒนาระบบให้ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ นำเสนอฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ๆ อยู่เสมอด้วยบริการระดับมาตราฐานระดับสากล